Tidigare års styrelser

Nedan visas en översikt över tidigare års styrelsesammansättningar i NOAK, vilka som var engagerade under uppstartstiden och lite om arbetsgången från start fram tills hösten 2021.

2021-09-14 hålls ett överlämningsmöte inför den nya styrelsen, med anledning av att såväl Birgitta Däröste (som byggt upp verksamheten), som Margithe Helgesdotter (som varit kassör under flera år) nu lämnar styrelsen. För att underlätta den nya styrelsens fortsatta arbete, så ges en överblick över hur vi arbetat hittills.

Lite konkreta exempel på hur vi marknadsfört våra aktiviteter; i våra egna kanaler har det sett ut så här: vår hemsida, Fb respektive insta. För varje enskilt arrangemang har det skickats ut en inbjudan via mail till våra medlemmar, som exempelvis dessa för studiebesök respektive ateljébesök.

Samtliga filer, mallar, underlag inklusive den kompletta hemsidan har lämnats över till den nya styrelsen.

Verksamhetsår 2021

Antal betalande medlemmar vid verksamhetsårets ingång: 67 st

(sammansättning enl beslut vid NOAK årsmöte 2021-09-02)

Ordinarie ledamöter
Ordförande: Iréne Johansson (återstående mandattid 1 år)
Kassör: Kristina Jonasson (nyval för 2 år)
Sekreterare: Sigvard Kunni (omval för 1 år)
Svetlana Kotelnikova (omval för 1 år)
Brittmari Hagmarker (nyval för 1 år)
Helene Sjödal (nyval för 1 år)
Gunilla Herner Lundberg (nyval för 1 år)

Suppleanter
Margareta Frid (omval för 1 år)
Marianne Sernhede (nyval för 1 år)

2021-03-09 Domänen noak-ockero.se anskaffas.

Verksamhetsår 2020

Antal betalande medlemmar vid verksamhetsårets ingång: 67 st

(sammansättning enl beslut vid NOAK årsmöte 2020-02-27)

Ordinarie ledamöter
Ordförande: Iréne Johansson (nyval för 2 år)
Kassör: Margithe Helgesdotter (omval för 1 år)
Sekreterare: Sigvard Kunni (omval för 1 år)
Kristina Jonasson (omval för 1 år)
Marianne Sernhede (omval för 1 år)
Birgitta Däröste (nyval för 1 år)
Svetlana Kotelnikova (nyval för 1 år)

Suppleanter
Margareta Frid (omval för 1 år)
Monica Johansson (nyval för 1 år)

Verksamhetsår 2019

Antal betalande medlemmar vid verksamhetsårets ingång: 63 st

(sammansättning enl beslut vid NOAK årsmöte 2019-03-04)

Ordinarie ledamöter
Ordförande: Birgitta Däröste (återstående mandattid 1 år)
Kassör: Margithe Helgesdotter (återstående mandattid 1 år)
Sekreterare: Sigvard Kunni (omval för 1 år)
Iréne Johansson (omval för 1 år)
Monica Johansson (omval för 1 år)
Kristina Jonasson (nyval för 1 år)
Marianne Sernhede (nyval för 1 år)

Suppleanter
Margareta Frid (nyval för 1 år)
Lena Kollarz (nyval för 1 år)

Verksamhetsår 2018

Antal betalande medlemmar vid verksamhetsårets ingång: 46 st

(sammansättning enl beslut vid NOAK årsmöte 2018-02-21)

Ordinarie ledamöter
Ordförande: Birgitta Däröste (omval för 2 år)
Kassör: Margithe Helgesdotter (nyval för 2 år)
Sekreterare: Sigvard Kunni (omval för 1 år)
Margareta Frid (omval för 1 år)
Lena Kollarz (omval för 1 år)
Iréne Johansson (omval för 1 år)
Monica Johansson (nyval för 1 år)

Suppleanter
Kristina Jonasson (nyval för 1 år)

Adjungerad styrelseledamot
Anita Bergendahl-Steiner (nyval för 1 år)

Verksamhetsår 2017

Antal betalande medlemmar vid verksamhetsårets ingång: 47 st

(sammansättning enl beslut vid NOAK årsmöte 2017-03-09)

Ordinarie ledamöter
Ordförande: Birgitta Däröste (återstående mandattid 1 år)
Kassör: Pia Lorentzon (återstående mandattid 1 år)
Sekreterare: Sigvard Kunni (omval för 1 år)
Margareta Frid (omval för 1 år)
Lena Kollarz (omval för 1 år)
Iréne Johansson (nyval för 1 år)

Suppleanter
Kia Eliasson (omval för 1 år)
Monica Johansson (nyval för 1 år)

Verksamhetsår 2016

Vårt allra första verksamhetsår startar förstås med 0 st betalande medlemmar.

En utökning av styrelsen sker enl beslut vid ett extra årsmöte för NOAK 2016-09-06:

Ordinarie ledamot
Lena Kollarz (nyval för resterande del av innevarande år)

Suppleanter
Kia Eliasson (nyval för resterande del av innevarande år)

NOAKs allra första årsmöte hålls 2016-03-10.
Medlemmarnas första val av styrelse:

Ordinarie ledamöter
Ordförande: Birgitta Däröste (omval för 2 år)
Kassör: Pia Lorentzon (nyval för 2 år)
Sekreterare: Sigvard Kunni (nyval för 1 år)
Margareta Frid (omval för 1 år)
Anita Bergendahl-Steiner (omval för 1 år)

Suppleanter
Svetlana Kotelnikova (nyval för 1 år)

2016-02-10 Kick-off för NOAK. Vi startar upp vår verksamhet i Norra Skärgårdens Allmänna Konstförening genom att ge en gästföreläsning och informera om våra kommande arrangemang (presentation).

2016-02-01 Startar upp vår nävaro på Instagram (Birgitta Däröste)

Under januari 2016 omarbetar Birgitta Däröste hemsidan till att bli en multisite, dvs separata WordPress-installationer för Konstkluster respektive NOAK.

2016-01-01 Startar upp vår närvaro på Facebook (Birgitta Däröste)

Uppstartsår 2015

Under hösten/vintern 2015 deltar dessa individer i planeringen av arrangemangen, som vi ska presentera och genomföra under vårt första aktivitetsår för NOAK: Birgitta Däröste, Margareta Frid, Svetlana Kotelnikova och Anita Bergendahl-Steiner.

Under Konstvågens Finissage 2015-08-17 informerade vi om vårt beslut att tillfälligt förändra inriktningen inom Konstkluster, till att nu fokusera på att endast starta upp en allmän konstförening och inbjöd intresserade till att delta.

Vid ett styrelsemöte 2015-08-11 bestämmer vi oss för att ge vår nya inriktning arbetsnamnet ’Norra skärgårdens allmänna konstförening’ med initialförkortningen NOAK.

2015-08-01 Lanserar hemsidan (Birgitta Däröste)

Med grund i de svårigheter vi upplevde i vårt letande efter en lämplig lokal för Konstkluster, så lyfter Margareta Frid under sommaren 2015 idén om att starta en konstförening i stället.

Under perioden från januari och fram till sommaren 2015 deltar dessa individer med att försöka få igång en verksamhet i form av ett Konstkluster: Birgitta Däröste, Margareta Frid. I början av året deltog Maria Johansson Bayindir och Birgit Ericson, i mars tillkommer Anita Bergendahl-Steiner. Under sommaren tillkommer Svetlana Kotelnikova.

Styrelsemöte i Konstkluster 2015-03-26 beslutar om utökad styrelsesammansättning

Maria Johansson Bayindir (nyval för 1 år)
Anita Bergendahl-Steiner (nyval för 1 år)

Informationsmöte i Öö bibliotek 2015-03-12
Idén om ett Konstkluster presenteras med en powerpointvisning på 10 sidor.
Utskrivet material i form av informationsfoldrar mm delas ut.
(Birgitta Däröste i samarbete med Margareta Frid)

2015-03-04 Webbhotellkonto anskaffas, domänen konstkluster.se köps in. En hemsida för vår verksamhet börjar byggas upp på en WordPress-installation. (Birgitta Däröste)

Konstituerande möte för Konstkluster 2015-02-12

Ordförande & kassör: Birgitta Däröste (nyval för 2 år)
Sekreterare: Margareta Frid (nyval för 1 år)
Birgit Ericson (nyval för 1 år)

Uppstartsbiten, som senare mynnade ut i vår igångsättning av NOAK

♦ Under hösten 2014 pågår en kontinuerlig planering, för att under kommande vår kunna börja starta upp ateljédelen och utställningsdelen i en lokal. I dessa möten träffas Birgitta Däröste, Margareta Frid och Birgit Ericson.

♦ Muntlig presentation samt en powerpoint-visning omkring idén om ett Konstkluster, under Konstvågens Finissage i Öckerö bibliotek 2014-08-14.
(Birgitta Däröste med stöttning av Margareta Frid)

♦ Affischering på annonspelare i Öckerö kommun 2014-08-01.
(Birgitta Däröste gjorde affischerna)

♦ Mailutskick till Öckerö Konstvågens samtliga 93 utställare, samt en liten presentationsfolder i papper, som bifogades Kultursamordnaren Lottas utskick till deltagarna 2014-06-30.
(Birgitta Däröste gjorde presentationsfoldern)

♦ Möte med kultur- och fritidsförvaltningen på Öckerö kommun 2014-05-14. Presentation av idén och hur den praktiskt och ekonomiskt ska kunna förverkligas.

Birgitta Däröste (skapare av idén om ett Konstkluster)
Margareta Frid (synnerligen värdefull stöttepelare av idén)
Ann-Britt Norlander (Kultur- och fritidschef)
Lotta M Nyberg (Kultursamordnare)
Lars Thorsson (Bibliotekschef )

♦ Birgitta Däröste testar av och till sin idé på några utav kursdeltagarna i såväl akryl-, olje- som keramikkurserna hon ständigt deltar i. Under våren 2014 visar det sig att i synnerhet tre individer blir intresserade av hennes idé, dessa är Margareta Frid, Noomi Edvardsson och Linda Sonesson. Tillsammans med Birgitta ser nu dessa fram emot att träffas framöver för att sjösätta idén.

♦ Under åren som följer undersöker Birgitta Däröste hur en sådan uppstart av verksamhet skulle kunna gå till. Det blir många samtal med Skattemyndigheten, banker, studieförbunden, kursledare, konstnärer, VGR, Almi, Bolagsverket, Konstepidemin, Sintra, Lerverk, KKV, EU-samordnare, Samhällsbyggnadsförvaltningen Öckerö kommun mm mm – samt förstås många diskussioner med likasinnade.

♦ Birgitta Däröste börjar få en idé om att starta upp en samlande verksamhet med fokus på konst och en lokal för detta. Idén börjar ta mer konkret form under 2011 och först några år senare kommer jag att benämna denna min idé för ’Konstkluster’.


Follow us -> FacebookinstagramFacebookinstagram
Share -> FacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail