Lite historik

Min idé om ett Konstkluster började växa fram under 2011.

Under 2012 diskuterade jag med övriga kursdeltagare och kursledare om det skulle kunna finnas något sätt att enkelt skapa en lättillgänglig och trivsam träffpunkt för konstnärlig verksamhet av olika slag.

Under 2013-2014 undersökte jag hur försäljning av alster på Sintra, hyra av ateljé-yta på Konstepidemin och kursverksamhet vid studieförbunden fungerar, samt vilka former av ekonomiska bidrag som finns att söka och hur detta går till.

I april 2014 ringde jag kultur- och fritidschef Ann-Britt Norlander på Öckerö kommun och berättade om min idé. Detta ledde till ett intressant och givande möte med kulturenheten i början av maj.

Under maj 2014 hade jag turen att träffa tre underbart härliga individer som blev intresserade av att tillsammans med mig försöka dra igång ett Konstkluster. En utav dessa kommer att bli min oerhört värdefulla stöttepelare och bollplank.

Under sommaren 2014 gjorde jag ett mailutskick med en liten informationsfolder till deltagarna i årets Konstvågen i Öckerö kommun.

I juli 2014 tog jag kontakt med Folkuniversitetet i Göteborg. De blev intresserade av att ekonomiskt stötta och underlätta förverkligandet av ett Konstkluster i Göteborgs norra skärgård.

Två av oss presenterade idén under Konstvågens finissage på Öckerö bibliotek i augusti 2014.

Under hösten 2014 och våren 2015 letade vi intensivt efter en lämplig lokal att starta i. Vår avsikt var att börja med några mindre utställningar i kombination med uthyrning av delar av rum till ateljéer.

Från och med 1 januari 2015 får Konstkluster ekonomiskt stöd från Folkuniversitet i Göteborg för event och studiecirklar.

4 mars 2015 skaffar jag domänen Konstkluster och börjar bygga upp en hemsida i WordPress.

Den 12 februari 2015 hölls Konstklusters konstituerande möte. Föreningens mål är att utgöra ett kulturellt nav i Göteborgs norra skärgård.

12 mars 2015 gav vi ett informationsmöte i utställningshallen på Öckerö bibliotek.

Den 4 maj 2015 fick vi besked från Lokala skattemyndigheten om att vår förening blivit registrerad och ett organisationsnummer.

Under sommaren 2015 beslöt vi att avvakta med att leta en lokal för Konstkluster och i stället fokusera på att starta en allmän konstförening (sedermera NOAK).

~ ~ ~

En utförligare beskrivning av vilka som deltagit i detta roliga arbete, finns här. (omvänd kronologisk ordning)