Om

En idé om en ideell förening, där medlemmarnas gemensamma intresse är konst och hantverk i alla dess former.

Konstkluster-idén bygger på att det finns en mötesplats i form av en liten billig lokal, där varje medlem kan delta och bidra till verksamheten utifrån sitt eget intresse/tid/förmåga. Som ett sidospår – utan kontinuerligt lokalbehov – finns en önskan om att också starta en konstförening som är öppen för alla.

Konstkluster-idén består av dessa 3 delområden:

  • Ateljéer att hyra
  • Utställning/galleri/försäljning
  • Keramik med ateljé & kursverksamhet

I ateljédelen ges de som vill en möjlighet att dela ateljé, eller att ha en alldeles egen. Med egen nyckel så nyttjar du din del när det passar dig. Önskescenariot är en mångfald av olika kreativa verksamheter. (En verksamhet som influerats av Konstepidemin.)

I utställningsdelen ställer i första hand lokala konstnärer/hantverkare ut sina alster till försäljning. Dessutom finns yta för externa kreatörer. Vi turas om med att vistas här, så att lokalen kontinuerligt hålls öppen för besök. (En verksamhet som influerats av Sintra.)

I keramikdelen ges några möjligheten att, under vissa tider, ha tillgång till lokalen som egen verkstad. På övriga tider hålls kurser i att tumma, ringla, kavla och dreja gods i lera och kanske även några barnkalas.  (En verksamhet som influerats av kursverksamheten vid ABF.)