Ekonomi

Grundtanken är att lokalhyran till fullo täcks upp av hyresintäkterna från ateljéhyrare och utställare. Utöver detta finns uppstartsbidrag att få ifrån Folkuniversitetet i Göteborg. Om vi bestämmer att vid vissa tider vistas samtidigt i lokalen, så kan vi få studiecirkelbidrag för dessa träffar. Vi kan få ersättning för vernissager, då de betraktas som event utav Folkuniversitetet. För en konstförening finns pengar att söka för utställningarna. Om reglerna för EU-bidrag åter blir som de var för något år sedan, så kan EU-bidrag sökas för uppstart och utrustning av keramiklokal. Efter det att vi varit verksamma ett tag finns det pengar att söka via Frispel (Västra Götalandsregionen) och kanske någon vill ställa upp som sponsor? Almi?